לגלות עולם חדש של תובנות עבור הארגון שלך

Deloitte on Demand מפיק עבורך ניתוחי שוק ודוחות השוואתיים (benchmark) המותאמים לצרכים העסקיים שלך.

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות מעולמות ה-Big Data, Analytics ו-Artificial Intelligence, המערכת מנתחת ומעבדת מיליוני נתונים במהירות ומפיקה דוחות מותאמים אישית, שיאפשרו לך להפיק תובנות עסקיות ולמנף אותן לשיפור הפעילות העסקית שלך.

0 ₪ ללא עלות
לאתר מדד דיגילוקאלי
בעזרת המדד תוכלו ללמוד על:
  • מידת הדיגיטליות של שירותי הרשויות המקומיות
  • מפרט מלא של השירותים הדיגיטליים בכל רשות
  • הצעדים הבאים שיש לנקוט בדרך לרשות דיגיטלית

דיגילוקאלי

מדד המשווה בין מידת הדיגיטליות של שירותי הרשויות המקומיות בישראל

עד כמה דיגיטליים השירותים לתושב ולעסק ברשות המקומית שלכם? עד כמה נגישים שירותי הדיגיטל?


עד כמה דיגיטלית הרשות שלכם בהשוואה לרשויות אחרות בחלוקה לפי אזור / דירוג סוציואקונומי?


מהם הצעדים הבאים הנדרשים מהנהגת הרשות המקומית שלכם בדרך לרשות דיגיטלית?

Deloitte גאה להשיק את מדד דיגילוקאלי הבוחן את היצע השירותים הדיגיטליים לתושב ולעסק ברשויות המקומיות ומבצע ניתוח השוואתי ביחס לרשויות אחרות. המדד הינו היחיד מסוגו בישראל ומבוסס על כ-6,600 נתונים שנאספו על 254 הרשויות בישראל תחת 3 קטגוריות: שירות דיגיטלי לתושב, שירות דיגיטלי לעסק, נגישות הרשות.

באתר דיגילוקאלי תוכלו להשוות את נתוני הרשות שלכם ולבצע חיתוכים למול רשויות אחרות המצויות באותו מחוז או אשכול חברתי-כלכלי.

מיפוי וניתוח הסטטוס הדיגיטלי של הרשות שלכם מהווה תשתית, והנו השלב הראשון במסע הפיתוח של עיר המחר.

מטרת המדד לקדם את היצע השירותים העירוניים הדיגיטליים לאזרח בישראל ומאפשר להשוות את היצע השירותים ולזהות את הצרכים והפערים המרכזיים.

'ערים חכמות' כבר מזמן אינו מונח תלוש אלא מציאות קיימת ואפשרית הממתינה ליזמה וקידום. המרחב העירוני הופך למרכז כובד מרכזי יותר ויותר בחיי התושבים והעסקים אשר משנים את ציפיותיהם בעידן הדיגיטלי.

המושג 'עיר חכמה' הפך מרעיון עתידני למציאות מוכחת עמה רשויות נדרשות להתמודד. התושבים כבר מתמצאים במרחב הדיגיטלי ומצפים מנציגי הרשויות לייצר סביבה אזרחית דיגיטלית, קהילה עסקית מחוברת ותשתית עירונית מתקדמת.

www.deloitte.co.il

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms

Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US, European and foreign capital markets