לגלות עולם חדש של תובנות עבור הארגון שלך

Deloitte on Demand מפיק עבורך ניתוחי שוק ודוחות השוואתיים (benchmark) המותאמים לצרכים העסקיים שלך.

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות מעולמות ה-Big Data, Analytics ו-Artificial Intelligence, המערכת מנתחת ומעבדת מיליוני נתונים במהירות ומפיקה דוחות מותאמים אישית, שיאפשרו לך להפיק תובנות עסקיות ולמנף אותן לשיפור הפעילות העסקית שלך.

15,000 ₪ מחיר בלעדי באתר: 5,000 ₪   (כולל מע"מ) למנוי שנתי ללא הגבלת דוחות
לרכישה
3 תובנות עיקריות שניתן להפיק מהדוח:
  • גובה התגמול הממוצע לבכירים בחברות דומות
  • חלוקה בין תגמול הוני לתגמול שאינו הוני
  • חברות השוואה המתאימות עבור העסק שלך

תגמול בכירים

ניתוח השוואתי של תגמולי בכירים במשק

מה גובה התגמול שכדאי לי לקבוע לסמנכ"ל הכספים בחברה שלי?
כיצד כדאי לי לקבוע את התמהיל בין תגמול קבוע לתגמול משתנה?
האם המתחרות שלי בשוק משתמשות בתגמול הוני עבור מנהליה הבכירים?

דוח תגמול בכירים של Deloitte on Demand מספק עבורך את כל התשובות הקריטיות ביותר לגיבוש מדיניות תגמול הבכירים בארגונך באופן מוכח ומבוסס.

ארגונים רבים נדרשים לגבש מבנה תגמול אשר יספק לנושאי המשרה תמריצים לביצועים משופרים, יסייע בגיוס מנהלים איכותיים לארגון ויקטין את הסיכון לעזיבה של מנהלים מוכשרים. באמצעות ניתוח השוואתי מדויק של חבילות התגמול במשק, הנעשה אל מול קבוצת השוואה הרלוונטיות לצרכי העסק שלך, ניתן לקבוע תגמולים המתאימים לענף בו פועל העסק ולהציג נתונים מבוססים בתהליך אישור חבילת הבכירים.

הדוח נשען על סקרים וניתוחים רבים של נתוני שכר עדכניים בחברות ציבוריות, שבוצעו ע"י צוות מומחי תגמול בכירים ומומחי ניתוח נתונים, ומעובדים באמצעות מערכת בינה מלאכותית. הניתוח ההשוואתי מבוצע אל מול חברות בעלות פרופיל דומה (גודל החברה, ענף הפעילות, שווי שוק, הכנסות), ומזקק עבורך את הנתונים הרלוונטיים ביותר.

הדוח מהווה כלי אפקטיבי עבור מגוון יעדים הנוגעים לתגמול בכירים:

  • בניית מדיניות תגמול בכירים ועדכונה - התאמת מדיניות התגמול לתיקון 20 ותיקון 16 של חוק החברות
  • אישור המדיניות בוועדת התגמול ודירקטוריון - בניית מודל תגמול כספי ומודל תגמול הוני
  • בניית הסכמי כהונה והעסקה של נושאי משרה בכירים
  • השוואת שכר בין בכירים במשק

 

לצפייה בדוח תגמול בכירים לדוגמה לחץ כאן

 

www.deloitte.co.il

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms

Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US, European and foreign capital markets